Commit 1502b694 authored by Luis Guzmán's avatar Luis Guzmán
Browse files

Merge branch 'fix_slideshow_irc_9.0' into 'master'

Backport ubiquity-slideshow-trisquel updates to etiona.

See merge request trisquel/trisquel-packages!56
parents d0d73a23 5022075b
ubiquitySlideshowDirectoryCb({
"es": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"gl": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"dk": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"da": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"de": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"sv": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"it": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []}
......
<div class="header"><h1 class="slidetitle">Join the community</h1></div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Now that you are a Trisquel user we welcome you to join our growing community too. <a href="https://trisquel.info/user/register">Registered</a> users can discuss in the forums, edit the Wiki pages, help translate the site, send bugs and suggestions, pledge on crowdfunded tasks and much more.</p>
<p>If you are a hacker we would also like you to help develop Trisquel. There are many tasks to do, so not only programmers, maintainers, webmasters and sysadmins are welcome, but also translators, designers, betatesters, etc.</p>
<p>So as you see, anyone would have the skills to help in some way, but if you lack the time you can still contribute by becoming a <a href="https://trisquel.info/member">member</a> or by making <a href="https://trisquel.info/donate">donations</a>. You can also help a lot by spreading Trisquel through social networks, publications and free software events.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/community.png" />
</div>
ubiquitySlideshowDirectoryCb({
"es": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"gl": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"da": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"de": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"sv": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"it": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []}
});
<div class="header"><h1 class="slidetitle">Bits of freedom</h1></div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Our project is committed to provide you with nothing but libre software, following the Free System Distribution <a href="http://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.html">Guidelines</a>. These guidelines extend the free software <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">definition</a> to ensure you can use, study, modify and share every piece of Trisquel.</p>
<p>You can also support free software by becoming a Free Software Foundation <a href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=7344">member</a>, and if you do they will send you a Trisquel Live USB card and a DVD full of our source code.</p>
<p>We promise Trisquel will always be free as in freedom, but if we make a mistake and you find something inappropriate, <a href="https://trisquel.info/contact">tell</a> us and we will fix it.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/freedom.png" />
</div>
<div class="header"><h1 class="slidetitle">Getting help</h1></div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>You can get help using Trisquel in many ways, either by checking the manuals included with the system or by consulting our <a href="https://trisquel.info/wiki">Wiki</a> pages where you can find extensive information about usage. In the event of something going wrong you can also consult our <a href="https://trisquel.info/project/issues">issues</a> database or send your own bugs or suggestions to it.</p>
<p>The community is also there for you. Through <a href="https://trisquel.info/forum">forums</a> and mailing <a href="http://listas.trisquel.info/">lists</a> in several languages you can give and receive help and also meet people and stay connected. You can also join our chat channel #trisquel at libera.chat or jabber.</p>
<p>If you want to deploy Trisquel in your company or school you can also get commercial support through our partner <a href="http://sognus.com/">Sognus Ltd</a>.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/help.png" />
</div>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>ubiquity-slideshow-trisquel</title>
<link href="link/base.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<base target="_blank" />
<script type="text/javascript" src="link-core/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="link-core/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="link-core/base.js"></script>
<script type="text/javascript">
SLIDESHOW_OPTIONS = {
timeout:50000,
speed:600,
}
</script>
<script type="text/javascript" src="link/twitter.js"></script>
<script type="text/javascript" src="link-core/slideshow.js"></script>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<div id="slideshow">
<div><a href="welcome.html"></a></div>
<div><a href="freedom.html"></a></div>
<div><a href="software.html"></a></div>
<div><a href="help.html"></a></div>
<div><a href="community.html"></a></div>
</div>
<div id="controls">
<a class="control-arrow" id="prev-slide" style="display:none;"></a>
<a class="control-arrow" id="next-slide"></a>
<input type="hidden" id="current-slide" />
</div>
</div>
</body>
</html>
<div class="header">
<h1 class="slidetitle">Bliv medlem af fællesskabet</h1>
</div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Nu hvor du er en Trisquel bruger, vil vi byder dig velkommen til at deltage i vores voksende fællesskab. <a href="https://trisquel.info/user/register">Registrerede</a> brugere kan diskutere i foraene, redigere Wiki-siderne, hjælpe med at oversætte webstedet, sende fejl og forslag, sende anmodninger til Trisquel og meget mere.</p>
<p>Hvis du er hacker, vil vi også gerne have dig til at hjælpe med at udvikle Trisquel. Der er mange opgaver at løse, så vi velkommer både programmører, vedligeholdere, webmastere og sysadmins, men også oversættere, designere, beta-testere osv.</p>
<p>Så som du kan se, kan alle have egenskaberne til at hjælpe os, på den ene eller anden måde, men hvis du ikke har tid nok til dette, kan du stadig bidrage ved at blive <a href="https://trisquel.info/member">medlem</a> eller ved at give <a href="https://trisquel.info/donate">donationer</a>. Du kan også hjælpe meget ved at sprede kenskabet til Trisquel igennem sociale netværk, publikationer og fri software begivenheder.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/community.png" />
</div>
<div class="header"><h1 class="slidetitle">Dele af frihed</h1></div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Vores projekt er forpligtet til at give dig fri software og ikke andet, da vi følger Free System Distributions <a href="http://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.html">retningslinjer</a>. Disse retningslinjer udvider <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">definitionen</a> af fri software, for at sikre at du kan bruge, studere, ændre og dele hvert eneste del af Trisquel.</p>
<p>Du kan også støtte fri software ved at blive <a href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=7344">medlem</a> af Free Software Foundation, hvis du gør det, vil de sende dig et Trisquel Live USB-kort og en DVD med kildekoden.</p>
<p>Vi lover at Trisquel altid vil være fri som i frihed, men hvis vi begår en fejl, og du finder noget upassende,<a href="https://trisquel.info/contact">kontakt</a> os og så får vi det løst.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/freedom.png" />
</div>
<div class="header">
<h1 class="slidetitle">Få hjælp</h1>
</div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Der er mange måder man kan få hjælp til at bruge Trisquel på, enten ved at tjekke de manualer der følger med systemet, eller ved at søge på vores <a href="https://trisquel.info/wiki">Wiki</a> sider, hvor du kan finde omfattende oplysninger om brugen af Trisquel. I tilfælde af at noget går galt, kan du også søge i vores <a href="https://trisquel.info/project/issues">spørgsmåls</a>-database eller send dine egne fejl eller forslag der inde.</p>
<p>Fælleskabet er der også for dig. Igennem <a href="https://trisquel.info/forum">Fora</a> og <a href="http://listas.trisquel.info/">mailing-lister</a> på flere sprog, kan du give og modtage hjælp og også møde mennesker og holde kontakten. Du kan også besøge vores IRC chatkanal #trisquel på libera.chat eller jabber.</p>
<p>Hvis du ønsker at implementere Trisquel i din virksomhed eller skole, kan du også få kommerciel support gennem vores partner <a href="http://sognus.com/">Sognus Ltd</a>.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/help.png" />
</div>
<div class="header">
<h1 class="slidetitle">Få ny software</h1>
</div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Trisquel kommer med forudinstalleret software til at udføre alle de almindelige daglige opgaver og du kan nemt installere yderligere software fra vores depoter med tusindvis af pakker. Med et nemt grafisk katalog kan du installere programmer til videnskab, uddannelse, netværksudvikling, spil og meget mere.</p>
<p>Vores software får konstant opdateringer, både til sikkerhed og fejlretning, de kan tilføjes med et grafisk opgraderingsværktøj. Du får besked, hver gang nye pakker er tilgængelige og også når en ny Trisquel-udgivelse er klar.</p>
<p>Webbrowseren kan også forbedres ved at installere frie <a href="https://trisquel.info/browser">udvidelser</a> så som reklame-blokkere, download hjælpere, bogmærkehåndtering, temaer og meget mere.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/software.png" />
</div>
<div class="header">
<h1 class="slidetitle">Velkommen</h1>
</div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Tak fordi du valgte Trisquel.</p>
<p>Vi håber Trisquel vil opfylde dine behov og vi vil inviterer dig til at udforske vores softwaresamling ved hjælp af "Tilføj/fjern programmer" programmet i Trisquel menuen, den vil vise dig et udvalg af de over 20.000 pakker der er til rådighed i vores depoter, alle pakkerne er frie som i frihed.</p>
<p>Alt vores software er også gratis, så vi er afhængige af din generøsitet for at holde projektet kørende. Der er flere måder du kan hjælpe med at finansiere projektet, så som at købe en gave -eller Trisquel cd'er / dvd'er- i vores <a href="http://trisquel.info/store">webshop</a>, give os en <a href="https://trisquel.info/donate">donation</a>, bidrage til at en <a href="https://trisquel.info/tasks">crowdfunded</a> opgave bliver fuldført, eller bliv <a href="https://trisquel.info/member">medlem</a> af Trisquel.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/welcome.png" />
</div>
<div class="header"><h1 class="slidetitle">Trete der Community bei</h1></div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Nun da Du ein Trisquel Benutzer bist laden wir dich ein unserer immer weiter wachsenden Community beizutreten. Benutzer die sich bei <a href="https://trisquel.info">https://trisquel.info</a> angemeldet haben können mit uns Diskutieren und Hilfe in den Foren finden und auch die Wiki Seiten bearbeiten. Hilf uns die Seiten zu übersetzen, Fehler zu finden und Lösungen oder finanziere einen unserer Crowd Funding Aufgaben.</p>
<p>Wenn du ein Programmierer bist kannst du uns auch bei der Entwicklung von Trisquel unterstützen. Es gibt viele Aufgaben zu erledigen nicht nur für Programmierer, Paket Ersteller, Webmaster und Systemadministratoren auch Übersetzer, Designer, Beta Tester, Dokumentations Verfasser etc. heißen wir im Projekt willkommen.</p>
<p>Wie du siehst jeder hat die Fähigkeiten uns in irgendeiner Weise zu unterstützen, aber auch wenn Du die Zeit nicht entbehren kannst, kannst du immer noch ein <a href="https://trisquel.info/de/member">eingetragenes</a> Mitglied werden oder uns mit <a href="https://trisquel.info/de/donate">Spenden</a> unterstützen. Selbst wenn du uns in diversen Sozialen Netzwerken, Publikationen oder auf Events für Freie Software erwähnst und empfiehlst hilfst uns.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/community.png" />
</div>
<div class="header"><h1 class="slidetitle">Bits der Freiheit</h1></div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Unser Projekt ist engagiert dir nichts anderes als Freie/Libre Software zur Verfügung zu stellen, im Anschluss an die <a href="http://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.html">Freien Systemvertriebsrichtlinien</a>. Diese Richtlinien erweitern die <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">Definition</a> der freien/libre Software, um sicherzustellen das du jeden Teil von Trisquel verwenden, studieren, modifizieren und verteilen kannst.</p>
<p>Du kannst auch freie Software unterstützen, indem du ein <a href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=7344">Mitglied</a> der Free Software Foundation wirst, und wenn du das tust, wirst du von ihnen einen Trisquel Live USB Stick und eine DVD mit unseren vollen Quellcode zugesendet bekommen.</p>
<p>Wir versprechen, dass Trisquel immer frei, wie die Freiheit, sein wird, aber wenn wir einen Fehler machen und du etwas unpassend findest, dann <a href="https://trisquel.info/contact">teil es uns bitte mit</a>, damit wir das Problem beheben können.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/freedom.png" />
</div>
<div class="header"><h1 class="slidetitle">Hilfe erhalten</h1></div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Du kannst über viele Wege Hilfe zum Nutzen von Trisquel erhalten, entweder indem du die Handbücher liest, die mit dem System installiert sind oder über unsere <a href="https://trisquel.info/wiki">Wiki</a> Seiten, wo du umfassende Information über den Gebrauch finden kannst. Falls etwas mal schief gehen sollte, dann kannst du auch unsere <a href="https://trisquel.info/de/project/issues">Problem</a> Datenbank nutzen, um Programmfehler zu melden oder um Feature-Anfragen zu senden.</p>
<p>Die Trisquel Community ist auch für dich da. In den <a href="https://trisquel.info/forum">Foren</a> und <a href="http://listas.trisquel.info/">Mailing Listen</a> kann dir, in verschiedenen Sprachen, geholfen werd und du kannst natürlich auch anderen helfen. Du kannst dort natürlich auch viele neue Leute treffen und mit ihnen in Verbindung bleiben. Außerdem kannst du unseren Chat Kanal #trisquel in libera.chat oder in jabber besuchen.</p>
<p>Wenn du Trisquel in deinem Betrieb oder deiner Schule einsetzen möchtest, kannst du auch kommerzielle Unterstützung durch unseren Partner <a href="http://sognus.com/">Sognus Ltd</a> erhalten.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/help.png" />
</div>
<div class="header"><h1 class="slidetitle">Neue Software erhalten</h1></div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Trisquel kommt vorinstalliert mit jeglicher Software die du für alle täglichen Aufgaben brauchst und du kannst es mit den Tausenden von Paketen aus unseren Archiv leicht erweitern. Mit einem leichten grafischen Katalog kannst du Programme aus den Bereichen Wissenschaft, Bildung, Entwicklung, Spiele uvm., installieren.</p>
<p>Unsere Software erhält ständig Aktualisierungen, sowohl für die Sicherheit als auch für Behebungen von Programmfehlern, und du kannst sie einfach von einer grafischen Oberfläche einspielen.</p>
<p>Du wirst jedes Mal benachrichtigt, wenn neue Pakete erhältlich sind, und auch wenn eine neue Trisquel-Version verfügbar ist.</p>
<p>Der Web-Browser kann auch erweitert werden mit Libre <a href="https://trisquel.info/browser">Erweiterungen</a> wie Werbe-Blockern, Download Helfern, Lesezeichen Managern, Themes und mehr.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/software.png" />
</div>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment