Commit 26248d8b authored by Luis Guzmán's avatar Luis Guzmán
Browse files

Added danish translation by Hans-Jørgen Martinus

and small fixes.
parent 2d6d8ba7
ubiquitySlideshowDirectoryCb({
"es": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"gl": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"dk": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"de": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"sv": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"it": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []}
......
<div class="header">
<h1 class="slidetitle">Bliv medlem af fællesskabet</h1>
</div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Nu hvor du er en Trisquel bruger, vil vi byder dig velkommen til at deltage i vores voksende fællesskab. <a href="https://trisquel.info/user/register">Registrerede</a> brugere kan diskutere i foraene, redigere Wiki-siderne, hjælpe med at oversætte webstedet, sende fejl og forslag, sende anmodninger til Trisquel og meget mere.</p>
<p>Hvis du er hacker, vil vi også gerne have dig til at hjælpe med at udvikle Trisquel. Der er mange opgaver at løse, så vi velkommer både programmører, vedligeholdere, webmastere og sysadmins, men også oversættere, designere, beta-testere osv.</p>
<p>Så som du kan se, kan alle have egenskaberne til at hjælpe os, på den ene eller anden måde, men hvis du ikke har tid nok til dette, kan du stadig bidrage ved at blive <a href="https://trisquel.info/member">medlem</a> eller ved at give <a href="https://trisquel.info/donate">donationer</a>. Du kan også hjælpe meget ved at sprede kenskabet til Trisquel igennem sociale netværk, publikationer og fri software begivenheder.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/community.png" />
</div>
<div class="header"><h1 class="slidetitle">Dele af frihed</h1></div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Vores projekt er forpligtet til at give dig fri software og ikke andet, da vi følger Free System Distributions <a href="http://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.html">retningslinjer</a>. Disse retningslinjer udvider <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">definitionen</a> af fri software, for at sikre at du kan bruge, studere, ændre og dele hvert eneste del af Trisquel.</p>
<p>Du kan også støtte fri software ved at blive <a href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=7344">medlem</a> af Free Software Foundation, hvis du gør det, vil de sende dig et Trisquel Live USB-kort og en DVD med kildekoden.</p>
<p>Vi lover at Trisquel altid vil være fri som i frihed, men hvis vi begår en fejl, og du finder noget upassende,<a href="https://trisquel.info/contact">kontakt</a> os og så får vi det løst.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/freedom.png" />
</div>
<div class="header">
<h1 class="slidetitle">Få hjælp</h1>
</div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Der er mange måder man kan få hjælp til at bruge Trisquel på, enten ved at tjekke de manualer der følger med systemet, eller ved at søge på vores <a href="https://trisquel.info/wiki">Wiki</a> sider, hvor du kan finde omfattende oplysninger om brugen af Trisquel. I tilfælde af at noget går galt, kan du også søge i vores <a href="https://trisquel.info/project/issues">spørgsmåls</a>-database eller send dine egne fejl eller forslag der inde.</p>
<p>Fælleskabet er der også for dig. Igennem <a href="https://trisquel.info/forum">Fora</a> og <a href="http://listas.trisquel.info/">mailing-lister</a> på flere sprog, kan du give og modtage hjælp og også møde mennesker og holde kontakten. Du kan også besøge vores IRC chatkanal #trisquel på libera.chat eller jabber.</p>
<p>Hvis du ønsker at implementere Trisquel i din virksomhed eller skole, kan du også få kommerciel support gennem vores partner <a href="http://sognus.com/">Sognus Ltd</a>.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/help.png" />
</div>
<div class="header">
<h1 class="slidetitle">Få ny software</h1>
</div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Trisquel kommer med forudinstalleret software til at udføre alle de almindelige daglige opgaver og du kan nemt installere yderligere software fra vores depoter med tusindvis af pakker. Med et nemt grafisk katalog kan du installere programmer til videnskab, uddannelse, netværksudvikling, spil og meget mere.</p>
<p>Vores software får konstant opdateringer, både til sikkerhed og fejlretning, de kan tilføjes med et grafisk opgraderingsværktøj. Du får besked, hver gang nye pakker er tilgængelige og også når en ny Trisquel-udgivelse er klar.</p>
<p>Webbrowseren kan også forbedres ved at installere frie <a href="https://trisquel.info/browser">udvidelser</a> så som reklame-blokkere, download hjælpere, bogmærkehåndtering, temaer og meget mere.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/software.png" />
</div>
<div class="header">
<h1 class="slidetitle">Velkommen</h1>
</div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Tak fordi du valgte Trisquel.</p>
<p>Vi håber Trisquel vil opfylde dine behov og vi vil inviterer dig til at udforske vores softwaresamling ved hjælp af "Tilføj/fjern programmer" programmet i Trisquel menuen, den vil vise dig et udvalg af de over 20.000 pakker der er til rådighed i vores depoter, alle pakkerne er frie som i frihed.</p>
<p>Alt vores software er også gratis, så vi er afhængige af din generøsitet for at holde projektet kørende. Der er flere måder du kan hjælpe med at finansiere projektet, så som at købe en gave -eller Trisquel cd'er / dvd'er- i vores <a href="http://trisquel.info/store">webshop</a>, give os en <a href="https://trisquel.info/donate">donation</a>, bidrage til at en <a href="https://trisquel.info/tasks">crowdfunded</a> opgave bliver fuldført, eller bliv <a href="https://trisquel.info/member">medlem</a> af Trisquel.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/welcome.png" />
</div>
......@@ -17,7 +17,7 @@
<a href="http://listas.trisquel.info/">e-postlistor</a> kan du be
om hjälp och hjälpa andra samt knyta värdefulla kontakter. Du kan även
chatta med andra Trisquel-användare direkt genom att gå med IRC-kanalen
<b>#trisquel</b>Freenode.</p>
<b>#trisquel</b>libera.chat.</p>
<p>Om du vill använda Trisquel i ditt företag eller på din skola kan du
även betala för hjälp och rådgivning av vår partner
......
ubiquity-slideshow-trisquel (4.5-13) nabia; urgency=medium
* Added danish translation by Hans-Jørgen Martinus
-- Trisquel GNU/Linux developers <trisquel-devel@listas.trisquel.info> Wed, 19 Jan 2022 03:00:03 -0600
ubiquity-slideshow-trisquel (4.5-12) nabia; urgency=medium
* Replace freenode in favor of libera.chat
......
Source: ubiquity-slideshow-trisquel
Section: x11
Priority: optional
Maintainer: Rubén Rodríguez <ruben@trisquel.info>
Maintainer: Trisquel GNU/Linux developers <trisquel-devel@listas.trisquel.info>
Build-Depends-Indep: debhelper
Standards-Version: 3.5.9.0
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment