Commit 740ff443 authored by Ruben Rodriguez's avatar Ruben Rodriguez
Browse files

extra/ubiquity-slideshow-trisquel: Updated links and texts

parent 5a71fc61
......@@ -5,7 +5,7 @@
<div class="text">
<div>
<p>Now that you are a Trisquel user we welcome you to join our growing community too. <a href="https://trisquel.info/user/register">Registered</a> users can discuss in the forums, edit the Wiki pages, help translate the site, send bugs and suggestions, pledge on crowdfunded tasks and much more.</p>
<p>Now that you are a Trisquel user we welcome you to join our growing community too. <a href="https://trisquel.info/user/register">Registered</a> users can discuss in the forums, edit the Wiki pages, help translate the site, send bugs and suggestions, and much more.</p>
<p>If you are a hacker we would also like you to help develop Trisquel. There are many tasks to do, so not only programmers, maintainers, webmasters and sysadmins are welcome, but also translators, designers, betatesters, etc.</p>
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
<div>
<p>Our project is committed to provide you with nothing but libre software, following the Free System Distribution <a href="http://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.html">Guidelines</a>. These guidelines extend the free software <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">definition</a> to ensure you can use, study, modify and share every piece of Trisquel.</p>
<p>You can also support free software by becoming a Free Software Foundation <a href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=7344">member</a>, and if you do they will send you a Trisquel Live USB card and a DVD full of our source code.</p>
<p>You can also support free software by becoming a Free Software Foundation <a href="https://my.fsf.org/join?referrer=254">member</a>, and if you do they will send you a Trisquel Live USB card and a DVD full of our source code.</p>
<p>We promise Trisquel will always be free as in freedom, but if we make a mistake and you find something inappropriate, <a href="https://trisquel.info/contact">tell</a> us and we will fix it.</p>
</div>
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<div class="text">
<div>
<p>You can get help using Trisquel in many ways, either by checking the manuals included with the system or by consulting our <a href="https://trisquel.info/wiki">Wiki</a> pages where you can find extensive information about usage. In the event of something going wrong you can also consult our <a href="https://trisquel.info/project/issues">issues</a> database or send your own bugs or suggestions to it.</p>
<p>You can get help using Trisquel in many ways, either by checking the manuals included with the system or by consulting our <a href="https://trisquel.info/wiki">Wiki</a> pages where you can find extensive information about usage. In the event of something going wrong you can also consult our <a href="https://gitlab.trisquel.org/groups/trisquel/-/issues">issues</a> database or send your own bugs or suggestions to it.</p>
<p>The community is also there for you. Through <a href="https://trisquel.info/forum">forums</a> and mailing <a href="http://listas.trisquel.info/">lists</a> in several languages you can give and receive help and also meet people and stay connected. You can also join our chat channel #trisquel at libera.chat or jabber.</p>
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
<div>
<p>Vores projekt er forpligtet til at give dig fri software og ikke andet, da vi følger Free System Distributions <a href="http://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.html">retningslinjer</a>. Disse retningslinjer udvider <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">definitionen</a> af fri software, for at sikre at du kan bruge, studere, ændre og dele hvert eneste del af Trisquel.</p>
<p>Du kan også støtte fri software ved at blive <a href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=7344">medlem</a> af Free Software Foundation, hvis du gør det, vil de sende dig et Trisquel Live USB-kort og en DVD med kildekoden.</p>
<p>Du kan også støtte fri software ved at blive <a href="https://my.fsf.org/join?referrer=254">medlem</a> af Free Software Foundation, hvis du gør det, vil de sende dig et Trisquel Live USB-kort og en DVD med kildekoden.</p>
<p>Vi lover at Trisquel altid vil være fri som i frihed, men hvis vi begår en fejl, og du finder noget upassende,<a href="https://trisquel.info/contact">kontakt</a> os og så får vi det løst.</p>
</div>
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Der er mange måder man kan få hjælp til at bruge Trisquel på, enten ved at tjekke de manualer der følger med systemet, eller ved at søge på vores <a href="https://trisquel.info/wiki">Wiki</a> sider, hvor du kan finde omfattende oplysninger om brugen af Trisquel. I tilfælde af at noget går galt, kan du også søge i vores <a href="https://trisquel.info/project/issues">spørgsmåls</a>-database eller send dine egne fejl eller forslag der inde.</p>
<p>Der er mange måder man kan få hjælp til at bruge Trisquel på, enten ved at tjekke de manualer der følger med systemet, eller ved at søge på vores <a href="https://trisquel.info/wiki">Wiki</a> sider, hvor du kan finde omfattende oplysninger om brugen af Trisquel. I tilfælde af at noget går galt, kan du også søge i vores <a href="https://gitlab.trisquel.org/groups/trisquel/-/issues">spørgsmåls</a>-database eller send dine egne fejl eller forslag der inde.</p>
<p>Fælleskabet er der også for dig. Igennem <a href="https://trisquel.info/forum">Fora</a> og <a href="http://listas.trisquel.info/">mailing-lister</a> på flere sprog, kan du give og modtage hjælp og også møde mennesker og holde kontakten. Du kan også besøge vores IRC chatkanal #trisquel på libera.chat eller jabber.</p>
<p>Hvis du ønsker at implementere Trisquel i din virksomhed eller skole, kan du også få kommerciel support gennem vores partner <a href="http://sognus.com/">Sognus Ltd</a>.</p>
</div>
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
<div>
<p>Tak fordi du valgte Trisquel.</p>
<p>Vi håber Trisquel vil opfylde dine behov og vi vil inviterer dig til at udforske vores softwaresamling ved hjælp af "Tilføj/fjern programmer" programmet i Trisquel menuen, den vil vise dig et udvalg af de over 20.000 pakker der er til rådighed i vores depoter, alle pakkerne er frie som i frihed.</p>
<p>Alt vores software er også gratis, så vi er afhængige af din generøsitet for at holde projektet kørende. Der er flere måder du kan hjælpe med at finansiere projektet, så som at købe en gave -eller Trisquel cd'er / dvd'er- i vores <a href="http://trisquel.info/store">webshop</a>, give os en <a href="https://trisquel.info/donate">donation</a>, bidrage til at en <a href="https://trisquel.info/tasks">crowdfunded</a> opgave bliver fuldført, eller bliv <a href="https://trisquel.info/member">medlem</a> af Trisquel.</p>
<p>Alt vores software er også gratis, så vi er afhængige af din generøsitet for at holde projektet kørende. Der er flere måder du kan hjælpe med at finansiere projektet, så som at købe en gave -eller Trisquel cd'er / dvd'er- i vores <a href="http://trisquel.info/store">webshop</a>, give os en <a href="https://trisquel.info/donate">donation</a>, eller bliv <a href="https://trisquel.info/member">medlem</a> af Trisquel.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/welcome.png" />
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<div class="text">
<div>
<p>Nun da Du ein Trisquel Benutzer bist laden wir dich ein unserer immer weiter wachsenden Community beizutreten. Benutzer die sich bei <a href="https://trisquel.info">https://trisquel.info</a> angemeldet haben können mit uns Diskutieren und Hilfe in den Foren finden und auch die Wiki Seiten bearbeiten. Hilf uns die Seiten zu übersetzen, Fehler zu finden und Lösungen oder finanziere einen unserer Crowd Funding Aufgaben.</p>
<p>Nun da Du ein Trisquel Benutzer bist laden wir dich ein unserer immer weiter wachsenden Community beizutreten. Benutzer die sich bei <a href="https://trisquel.info">https://trisquel.info</a> angemeldet haben können mit uns Diskutieren und Hilfe in den Foren finden und auch die Wiki Seiten bearbeiten. Hilf uns die Seiten zu übersetzen oder fehler zu finden und Lösungen.</p>
<p>Wenn du ein Programmierer bist kannst du uns auch bei der Entwicklung von Trisquel unterstützen. Es gibt viele Aufgaben zu erledigen nicht nur für Programmierer, Paket Ersteller, Webmaster und Systemadministratoren auch Übersetzer, Designer, Beta Tester, Dokumentations Verfasser etc. heißen wir im Projekt willkommen.</p>
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
<div>
<p>Unser Projekt ist engagiert dir nichts anderes als Freie/Libre Software zur Verfügung zu stellen, im Anschluss an die <a href="http://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.html">Freien Systemvertriebsrichtlinien</a>. Diese Richtlinien erweitern die <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">Definition</a> der freien/libre Software, um sicherzustellen das du jeden Teil von Trisquel verwenden, studieren, modifizieren und verteilen kannst.</p>
<p>Du kannst auch freie Software unterstützen, indem du ein <a href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=7344">Mitglied</a> der Free Software Foundation wirst, und wenn du das tust, wirst du von ihnen einen Trisquel Live USB Stick und eine DVD mit unseren vollen Quellcode zugesendet bekommen.</p>
<p>Du kannst auch freie Software unterstützen, indem du ein <a href="https://my.fsf.org/join?referrer=254">Mitglied</a> der Free Software Foundation wirst, und wenn du das tust, wirst du von ihnen einen Trisquel Live USB Stick und eine DVD mit unseren vollen Quellcode zugesendet bekommen.</p>
<p>Wir versprechen, dass Trisquel immer frei, wie die Freiheit, sein wird, aber wenn wir einen Fehler machen und du etwas unpassend findest, dann <a href="https://trisquel.info/contact">teil es uns bitte mit</a>, damit wir das Problem beheben können.</p>
</div>
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<div class="text">
<div>
<p>Du kannst über viele Wege Hilfe zum Nutzen von Trisquel erhalten, entweder indem du die Handbücher liest, die mit dem System installiert sind oder über unsere <a href="https://trisquel.info/wiki">Wiki</a> Seiten, wo du umfassende Information über den Gebrauch finden kannst. Falls etwas mal schief gehen sollte, dann kannst du auch unsere <a href="https://trisquel.info/de/project/issues">Problem</a> Datenbank nutzen, um Programmfehler zu melden oder um Feature-Anfragen zu senden.</p>
<p>Du kannst über viele Wege Hilfe zum Nutzen von Trisquel erhalten, entweder indem du die Handbücher liest, die mit dem System installiert sind oder über unsere <a href="https://trisquel.info/wiki">Wiki</a> Seiten, wo du umfassende Information über den Gebrauch finden kannst. Falls etwas mal schief gehen sollte, dann kannst du auch unsere <a href="https://gitlab.trisquel.org/groups/trisquel/-/issues">Problem</a> Datenbank nutzen, um Programmfehler zu melden oder um Feature-Anfragen zu senden.</p>
<p>Die Trisquel Community ist auch für dich da. In den <a href="https://trisquel.info/forum">Foren</a> und <a href="http://listas.trisquel.info/">Mailing Listen</a> kann dir, in verschiedenen Sprachen, geholfen werd und du kannst natürlich auch anderen helfen. Du kannst dort natürlich auch viele neue Leute treffen und mit ihnen in Verbindung bleiben. Außerdem kannst du unseren Chat Kanal #trisquel in libera.chat oder in jabber besuchen.</p>
......
......@@ -9,7 +9,7 @@
<p>Wir hoffen, dass Trisquel deine Bedürfnisse erfüllen wird und wir laden dich ein unsere Softwaresammlung zu erforschen. Über &quot;Anwendungen hinzufügen/entfernen&quot;, im Trisquel Menü, kannst von mehr als 20.000 verfügbaren Paketen aus unserem Archiv wählen; Und alle Pakete sind frei, wie die Freiheit der Sprache.</p>
<p>All unsere Software ist auch frei von Kosten, so verlassen wir uns auf deine Großzügigkeit, um das Projekt am laufen zu halten. Es gibt mehrere Wege, wie du dem Projekt helfen kannst, wie das Kaufen eines Geschenks - oder Trisquel CDs/DVDs-in unserem <a href="http://trisquel.info/store">Shop</a>, <a href="https://trisquel.info/de/donate">Spenden</a>, finanzieren einer <a href="https://trisquel.info/de/tasks">Crowd Funded</a> Aufgabe die du benötigst oder werde ein <a href="https://trisquel.info/de/member">eingetragenes</a> Mitglied.</p>
<p>All unsere Software ist auch frei von Kosten, so verlassen wir uns auf deine Großzügigkeit, um das Projekt am laufen zu halten. Es gibt mehrere Wege, wie du dem Projekt helfen kannst, wie das Kaufen eines Geschenks - oder Trisquel CDs/DVDs-in unserem <a href="http://trisquel.info/store">Shop</a>, <a href="https://trisquel.info/de/donate">Spenden</a> oder werde ein <a href="https://trisquel.info/de/member">eingetragenes</a> Mitglied.</p>
</div>
</div>
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<div class="text">
<div>
<p>Ahora que eres usuario de Trisquel te invitamos a unirte a nuestra creciente comunidad. Los usuarios <a href="https://trisquel.info/es/user/register">registrados</a> pueden charlar y encontrar ayuda en los foros, editar páginas del Wiki, ayudar a traducir la página, enviar errores y sugerencias, participar en tareas microfinanciadas por la comunidad y mucho más.</p>
<p>Ahora que eres usuario de Trisquel te invitamos a unirte a nuestra creciente comunidad. Los usuarios <a href="https://trisquel.info/es/user/register">registrados</a> pueden charlar y encontrar ayuda en los foros, editar páginas del Wiki, ayudar a traducir la página, enviar errores y sugerencias, y mucho más.</p>
<p>Si eres un hacker también nos gustaría que nos ayudases en el desarrollo de Trisquel. Hay un sinfín de tareas por hacer, de manera que no solo programadores, administradores de paquetes, webmasters y administradores de sistemas son bienvenidos, sino también traductores, diseñadores, betatesters, escritores de documentación, etc.</p>
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
<div>
<p>Nuestro proyecto tiene el fuerte compromiso de distribuir solamente software libre, siguiendo las <a href="http://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.es.html">pautas</a> descritas por la Free Software Foundation. Estas pautas extienden la <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html">definición</a> de software libre para asegurar que se pueda usar, estudiar, modificar y compartir cada parte y pieza de Trisquel.</p>
<p>También es posible apoyar al software libre convirtiéndose en <a href="https://my.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=7344">miembro</a> de la Free Software Foundation. Si lo haces te mandarán un disco USB con forma de tarjeta de socio, cargado con una versión Live de Trisquel.</p>
<p>También es posible apoyar al software libre convirtiéndose en <a href="https://my.fsf.org/join?referrer=254">miembro</a> de la Free Software Foundation. Si lo haces te mandarán un disco USB con forma de tarjeta de socio, cargado con una versión Live de Trisquel.</p>
<p>Prometemos que Trisquel será siempre libre, pero si cometiéramos un error o encuentras algo inapropiado, por favor <a href="https://trisquel.info/es/contact">contacta</a> con nosotros y lo arreglaremos.</p>
</div>
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<div class="text">
<div>
<p>Puedes obtener ayuda sobre cómo utilizar Trisquel de muchas maneras. Ya sea examinando los manuales incluidos en el sistema o consultando nuestra <a href="https://trisquel.info/es/wiki">documentación</a> en internet, encontrarás abundante información sobre el uso del sistema. En caso de que algo saliese mal puedes consultar la base de datos de <a href="https://trisquel.info/es/project/issues">incidencias</a> o bien reportar el problema y hacer sugerencias.</p>
<p>Puedes obtener ayuda sobre cómo utilizar Trisquel de muchas maneras. Ya sea examinando los manuales incluidos en el sistema o consultando nuestra <a href="https://trisquel.info/es/wiki">documentación</a> en internet, encontrarás abundante información sobre el uso del sistema. En caso de que algo saliese mal puedes consultar la base de datos de <a href="https://gitlab.trisquel.org/groups/trisquel/-/issues">incidencias</a> o bien reportar el problema y hacer sugerencias.</p>
<p>La comunidad estará allí para ti a través de nuestro <a href="https://trisquel.info/es/forum">foro</a> y nuestra <a href="http://listas.trisquel.info/">lista de correo</a> ambos disponibles en diferentes idiomas. En ellos podrás recibir y dar ayuda, conocer gente y mantenerte en contacto. También puedes acompañarnos en nuestro canal de IRC #trisquel-es en libera.chat o jabber.</p>
......
......@@ -9,7 +9,7 @@
<p>Esperamos que Trisquel satisfaga todas tus necesidades. Te invitamos a explorar nuestra colección de software usando el programa "Añadir y quitar aplicaciones" del menú principal de Trisquel, en el que encontrarás una selección de los más de 20,000 paquetes disponibles en nuestro repositorio, todos ellos 100% libres.</p>
<p>Además de libre todo nuestro software es gratis, de manera que dependemos de tu generosidad para mantener el proyecto. Hay diversas formas de contribuir a sustentar el proyecto, como comprar un regalo -o un CD/DVD de Trisquel- en nuestras <a href="https://trisquel.info/store">tiendas</a>, dar una <a href="https://trisquel.info/es/donate">donación</a>, ayudar con una <a href="https://trisquel.info/es/tasks">tarea microfinanciada</a> por la comunidad, o <a href="https://trisquel.info/es/member">asociándote</a> a Trisquel.</p>
<p>Además de libre todo nuestro software es gratis, de manera que dependemos de tu generosidad para mantener el proyecto. Hay diversas formas de contribuir a sustentar el proyecto, como comprar un regalo -o un CD/DVD de Trisquel- en nuestras <a href="https://trisquel.info/store">tiendas</a>, dar una <a href="https://trisquel.info/es/donate">donación</a>, o <a href="https://trisquel.info/es/member">asociándote</a> a Trisquel.</p>
</div>
</div>
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<div class="text">
<div>
<p>Si tu es un nouvel utilisateur ou une nouvelle utilisatrice de Trisquel, nous t'invitons à rejoindre notre communauté grandissante en <a href="https://trisquel.info/fr/user/register">créant un compte</a> pour pouvoir discuter sur le forum, éditer les pages du wiki, aider à traduire le site, signaler des bogues et suggérer des améliorations, créer des tâches en financement participatif, et bien plus encore.</p>
<p>Si tu es un nouvel utilisateur ou une nouvelle utilisatrice de Trisquel, nous t'invitons à rejoindre notre communauté grandissante en <a href="https://trisquel.info/fr/user/register">créant un compte</a> pour pouvoir discuter sur le forum, éditer les pages du wiki, aider à traduire le site, signaler des bogues et suggérer des améliorations, et bien plus encore.</p>
<p>Si tu as l'esprit hacker, nous t'invitons aussi à aider au développement de Trisquel. Toute aide est bienvenue car il y a de nombreuses tâches à accomplir, non seulement par des programmeuses, programmeurs, mainteneuses et mainteneurs, administrateurs ou administratrices web et système, mais aussi par des traducteurs et traductrices, graphistes, bêta-testeuses et bêta-testeurs, etc.</p>
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
<div>
<p>Notre projet s'engage à ne fournir que du logiciel libre, en accord avec les <a href="https://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.fr.html">Recommandations sur les distributions systèmes libres</a> (GNU FSDG). Ces recommandations étendent la <a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html">définition du logiciel libre</a> pour faire en sorte que tu sois libre d'utiliser, d'étudier, de modifier et de partager tous les éléments de Trisquel.</p>
<p>Tu peux aussi soutenir le logiciel libre en devenant <a href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=7344">membre</a> de la Fondation du Logiciel Libre (Free Software Foundation basée aux États-Unis), auquel cas tu recevras une carte USB avec Trisquel Live et un DVD de notre code source.</p>
<p>Tu peux aussi soutenir le logiciel libre en devenant <a href="https://my.fsf.org/join?referrer=254">membre</a> de la Fondation du Logiciel Libre (Free Software Foundation basée aux États-Unis), auquel cas tu recevras une carte USB avec Trisquel Live et un DVD de notre code source.</p>
<p>Nous nous sommes engagés à ce que Trisquel soit toujours libre, mais si nous avons fait une erreur et que tu remarques quelque chose d'inapproprié, n'hésite pas à nous le <a href="https://trisquel.info/fr/contact">signaler</a> et nous rectifierons.</p>
</div>
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<div class="text">
<div>
<p>Tu peux obtenir de l'aide sur l'utilisation de Trisquel de plusieurs façons : en consultant les rubriques d'aide incluses dans le système ou en consultant notre <a href="https://trisquel.info/fr/wiki">documentation</a> en ligne, où tu trouveras des informations détaillées sur l'utilisation de Trisquel. En cas de problème, tu peux aussi consulter notre base de données de <a href="https://trisquel.info/fr/project/issues">problèmes connus</a> et y ajouter un nouveau problème rencontré ou une suggestion.</p>
<p>Tu peux obtenir de l'aide sur l'utilisation de Trisquel de plusieurs façons : en consultant les rubriques d'aide incluses dans le système ou en consultant notre <a href="https://trisquel.info/fr/wiki">documentation</a> en ligne, où tu trouveras des informations détaillées sur l'utilisation de Trisquel. En cas de problème, tu peux aussi consulter notre base de données de <a href="https://gitlab.trisquel.org/groups/trisquel/-/issues">problèmes connus</a> et y ajouter un nouveau problème rencontré ou une suggestion.</p>
<p>La communauté est aussi là pour t'aider. Sur les <a href="https://trisquel.info/fr/forum">forums</a> et les <a href="http://listas.trisquel.info/">listes de diffusion</a> en plusieurs langues, dont le français, tu peux aider et recevoir de l'aide, mais aussi rencontrer d'autres utilisateurs et rester en contact. Tu peux aussi te joindre à notre canal de discussion #trisquel sur libera.chat ou jabber.</p>
......
......@@ -9,7 +9,7 @@
<p>Nous espérons que Trisquel répondra à tes attentes, et nous t'invitons à commencer à explorer notre collection de logiciels à l'aide du programme "Ajouter/supprimer des applications" depuis le menu Trisquel, en bas à gauche du bureau. Il offre une sélection de plus de 20.000 paquets disponibles dans nos dépôts, tous 100% libres.</p>
<p>Tous nos logiciels sont aussi gratuits, c'est pourquoi nous comptons sur ta générosité pour nous permettre de continuer le projet. Tu peux aider à financer le projet de plusieurs façons: acheter un cadeau - ou des CD/DVD de Trisquel - dans notre <a href="https://trisquel.info/fr/store">boutique</a>, faire un <a href="https://trisquel.info/fr/donate">don</a>, faire une promesse de don pour une tâche en <a href="https://trisquel.info/fr/tasks">financement participatif</a>, ou encore devenir <a href="https://trisquel.info/fr/member">membre</a> de Trisquel.</p>
<p>Tous nos logiciels sont aussi gratuits, c'est pourquoi nous comptons sur ta générosité pour nous permettre de continuer le projet. Tu peux aider à financer le projet de plusieurs façons: acheter un cadeau - ou des CD/DVD de Trisquel - dans notre <a href="https://trisquel.info/fr/store">boutique</a>, faire un <a href="https://trisquel.info/fr/donate">don</a>, ou encore devenir <a href="https://trisquel.info/fr/member">membre</a> de Trisquel.</p>
</div>
</div>
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<div class="text">
<div>
<p>Agora que xa es usuario de Trisquel invitámoste a unirte á nosa crecente comunidade. Os usuarios <a href="https://trisquel.info/gl/user/register">rexistrados</a> poden charlar e atopar axuda nos foros, editar páxinas do Wiki, axudar na tradución da páxina, enviar erros e suxerencias, participar en tarefas microfinanciadas pola comunidade e moito máis.</p>
<p>Agora que xa es usuario de Trisquel invitámoste a unirte á nosa crecente comunidade. Os usuarios <a href="https://trisquel.info/gl/user/register">rexistrados</a> poden charlar e atopar axuda nos foros, editar páxinas do Wiki, axudar na tradución da páxina, enviar erros e suxerencias, e moito máis.</p>
<p>Se es un hacker tamén nos gustaría que nos axudases no desenvolvemento de Trisquel. Hai un gran número de tarefas pendentes, de xeito que non soamente os programadores, administradores de paquetes, webmasters e administradores de sistemas son benvidos, se non tamén tradutores, deseñadores, betatesters, escritores de documentación, etc.</p>
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
<div>
<p>O noso proxecto ten o forte compromiso de distribuir soamente software libre, seguindo as <a href="http://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.es.html">pautas</a> descritas pola Free Software Foundation. Estas pautas extenden a <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.gl.html">definición</a> de software libre para asegurar que se poida empregar, estudar, modificar e compartir cada parte e peza de Trisquel.</p>
<p>Tamén é posible apoiar ao software libre converténdose en <a href="https://my.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=7344">membro</a> da Free Software Foundation. Se así o fas, mandarante un disco USB con forma de tarxeta de socio, cargado cunha versión Live de Trisquel.</p>
<p>Tamén é posible apoiar ao software libre converténdose en <a href="https://my.fsf.org/join?referrer=254">membro</a> da Free Software Foundation. Se así o fas, mandarante un disco USB con forma de tarxeta de socio, cargado cunha versión Live de Trisquel.</p>
<p>Prometemos que Trisquel será sempre libre, pero se cometésemos un erro ou atopas algo inaxeitado, por favor <a href="https://trisquel.info/gl/contact">contacta</a> con nos e arrenxarémolo.</p>
</div>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment