Commit 3d4abf2e authored by Ruben Rodriguez's avatar Ruben Rodriguez

7.0/ubiquity-slideshow-trisquel: Added swedish translation by Albin S.

parent e5b8f3e5
......@@ -2,5 +2,6 @@ ubiquitySlideshowDirectoryCb({
"es": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"gl": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"de": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"sv": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []},
"it": {"slides": ["community.html", "help.html", "software.html", "freedom.html", "welcome.html"], "media": []}
});
<div class="header">
<h1 class="slidetitle">Gå med vår gemenskap!</h1>
</div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Som nybliven Trisquel-användare vill vi bjuda in dig till vår växande
gemenskap. <a href="http://trisquel.info/user/register">Registrerade</a>
användare kan skapa inlägg i diskussionsforumen, redigera wiki-sidor,
hjälpa till med att översätta webbplatsen, rapportera buggar, skicka in
önskemål och mycket annat.</p>
<p>Om det finns en hackarådra i dig ser vi gärna att du hjälper till att
utveckla Trisquel. Det finns massor att göra så vi tar tacksam emot hjälp
inte bara av programmerare och systemadministratörer utan även
översättare, designers, betatestare m.m.</p>
<p>De allra flesta kan alltså hjälpa till direkt på något sätt, men
om du har ont om tid kan du fortfarande bidra genom att
<a href="http://trisquel.info/member">bli medlem</a> eller
<a href="http://trisquel.info/donate">skänka pengar</a> till projektet.
Du kan också göra stor nytta genom att tipsa dina vänner och bekanta om
Trisquel eller till exempel be ditt lokala bibliotek att köpa in
installationsskivor.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/community.png" />
</div>
<div class="header">
<h1 class="slidetitle">Bitar av frihet</h1>
</div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Trisquel-projektet är hängivet principen att tillhandahålla enbart
fri programvara i enlighet med FSF:s
<a href="http://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.html">
riktlinjer för fria systemdistributioner</a>. Dessa riktlinjer utvidgar
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">definitionen av
fri programvara</a> för att säkerställa att du kan använda,
studera, förbättra och dela med dig av alla delar av Trisquel.</p>
<p>Du kan också stödja rörelsen för fri programvara genom att
<a href="http://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=7344">
bli medlem av Free Software Foundation</a>. Du kommer då att få
en USB-sticka med Trisquel GNU/Linux och en DVD-skiva med vår
källkod skickade till din adress.</p>
<p>Vi lovar att Trisquel alltid kommer att vara fri programvara, dvs.
respektera din frihet och gemenskap med andra användare, men om du skulle
upptäcka att vi har begått ett misstag på detta område ber vi dig att
<a href="http://trisquel.info/contact">meddela oss</a> så att vi kan
åtgärda det så snart som möjligt.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/freedom.png" />
</div>
<div class="header">
<h1 class="slidetitle">Hur du kan få hjälp</h1>
</div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Det finns många sätt som du kan få hjälp med att använda Trisquel. Du
kan till exempel läsa användarmanualerna som följer med systemet eller
konsultera våra <a href="http://trisquel.info/wiki">wiki-sidor</a>.
Om något skulle gå fel kan du ta en titt i vår
<a href="http://trisquel.info/project/issues">problemdatabas</a> där du
även kan rapportera in buggar och lämna förslag.</p>
<p>Trisquel-gemenskapen finns till också för dig. Genom våra flerspråkiga
<a href="http://trisquel.info/forum">forum</a> och
<a href="http://listas.trisquel.info/">e-postlistor</a> kan du be
om hjälp och hjälpa andra samt knyta värdefulla kontakter. Du kan även
chatta med andra Trisquel-användare direkt genom att gå med IRC-kanalen
<b>#trisquel</b> på Freenode.</p>
<p>Om du vill använda Trisquel i ditt företag eller på din skola kan du
även betala för hjälp och rådgivning av vår partner
<a href="http://sognus.com/">Sognus</a>.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/help.png" />
</div>
<div class="header">
<h1 class="slidetitle">Hur du skaffar ny programvara</h1>
</div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>När du installerar Trisquel medföljer en lång rad program såsom
en mediaspelare, ordbehandlare, webbläsare m.m. men du kan själv
enkelt hämta hem många fler program från våra förråd. Trisquel innehåller
en programkatalog sorterad efter kategorier såsom bildbehandling, spel,
programmering, utbildning och vetenskap. Med ett enkelt musklick markerar
du de program som du vill ladda hem och installera (eller avinstallera).</p>
<p>Programmen i våra förråd uppdateras med jämna mellanrum med buggfixar
för att hålla systemet säkert och stabilt. Du kommer att få ett meddelande
varje gång det finns uppdateringar tillgängliga eller när det har kommit
ut en ny version av Trisquel. Du väljer dock alltid själv om och när du
vill uppdatera ditt system.</p>
<p>Webbläsaren som medföljer kan utökas med en lång rad fria
<a href="http://trisquel.info/browser">tilläggsprogram</a> såsom
bokmärkeshanterare, nedladdningshjälmedel, reklamblockerare, utseendeteman
med mera.</p>
</div>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/software.png" />
</div>
<div class="header">
<h1 class="slidetitle">Välkommen!</h1>
</div>
<div class="main">
<div class="text">
<div>
<p>Tack för att du väljer Trisquel GNU/Linux.</p>
<p>Vi hoppas att detta <a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">
fria</a> operativsystem kommer att leva upp till dina förväntningar.
I Trisquel-menyn hittar du ”Lägg till/ta bort program” som visar ett urval
av alla de paket (fler än 20&nbsp;000) som finns att hämta från våra
förråd – samtliga under en fri licens.
<p>Alla dessa program tillhandahålls också helt gratis så vi behöver
ditt stöd för att kunna hålla projektet levande. Det finns många sätt som
du kan bidra till Trisquels nödvändiga finansiering, till exempel genom
att köpa kläder, installationsskivor m.m. från någon av våra
<a href="http://store.trisquel.info">butiker</a>,
<a href="http://trisquel.info/donate">skänka pengar</a>, bli
<a href="http://trisquel.info/member">medlem</a> eller
<a href="http://trisquel.info/tasks">gräsrotsfinansiär</a> till någon
specifik arbetsuppgift.</p>
</div>
<img class="screenshot" src="screenshots/welcome.png" />
</div>
</div>
ubiquity-slideshow-trisquel (4.5-9) UNRELEASED; urgency=medium
* Added swedish translation by Albin S.
-- Trisquel GNU/Linux developers <trisquel-devel@listas.trisquel.info> Tue, 20 Jan 2015 22:58:39 +0100
ubiquity-slideshow-trisquel (4.5-8) toutatis; urgency=low
* Fixed index.html
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment